Анатомия

6-те дълбоки бедрени ротатора

Под големия седалищен мускул, на същата дълбочина като малкия седалищен са 6 мускула, познати като дълбоки външни бедрени ротатори. Тези сравнително малки и къси мускули са почти непознати и включват (по подредбата им отгоре надолу): пириформиса, горния близнак, вътрешния обтуратор, долния близнак, външния обтуратор и квадратния бедрен мускул. НАИМЕНОВАНИЯ НА МУСКУЛИТЕ:

  • piriformis – крушовиден мускул, от лат. pirum – круша и forma – форма, с формата на
  • gemellus superior – горен близнак, от лат. geminus – близнак, двоен и superior – горен
  • obturator internus – от лат. obturare – преча, препречвам, става въпрос за обтуратор форамен – отворът, който тези мускули покриват от двете страни, internus – вътрешен, мускулът покрива отвора отвътре
  • obturator externus – от лат. obturare – преча, препречвам, става въпрос за обтуратор форамен – отворът, който тези мускули покриват от двете страни externus – външен, мускулът покрива отвора отвън
  • gemellus inferior – от лат. geminus – близнак, двоен, и inferior – долен
  • quadratus femoris – от лат. quadrus – квадрат и femur – бедрена кост

ЗАЛАВНИ МЕСТА:

Пириформисът започва по предната повърхност на сакрума (кръстцовата кост)Двата близнака започват по ишиалния ръб (ръба на седалищната кост)Външният обтуратор започва по външната повърхност на обтуратор форамен (отворът, оформен от костите на таза)Вътрешният обтуратор започва по вътрешната повърхност на обтуратор фораменКвадратният бедрен започва от ишиалната изпъкналост, на която седим Всички 6 мускула се залавят за големия трохантер на бедрената кост (голямата издатина отстрани на бедрото)

ДЕЙСТВИЯ:

Външна ротация на бедрото

Квадратният бедрен помага и при флексия на бедрото

ПОЗИ, В КОИТО МУСКУЛИТЕ СЕ РАЗТЯГАТ:

Ека Пада Раджакапотасана и всякакви разтягания като подготовка за Лотос

Ека Пада Ширшасана

ПОЗИ, В КОИТО МУСКУЛИТЕ СА АКТИВНИ:

Сету Бандасана

За да научите повече за тези и други мускули и как да ги използвате в йога-практиката си, запишете се за новия ни курс “Анатомия на йога” или Йога-анатомия семинара, които провеждаме редовно.

No comments yet! You be the first to comment.

Вашият коментар