Анатомия

Аддуктори

Аддукторите са група мускули по вътрешната част на бедрата и макар всички да извършваткажи-речи едно и също, те се различават по залавните си места. Всички аддуктори са доста тънки мускули с изключение на големия аддуктор, който ще разгледаме отделно, защото си заслужава. аддукторите включват: пектинеуса, големия аддуктор, дългия и късия аддуктор и грацилиса.

НАИМЕНОВАНИЯ НА МУСКУЛИТЕ

Имената на мускулите често ни казват какво извършват тези мускули. Така е с трите мускула, носещи името “аддуктор” тук.

Аdductor – идва от лат. ad – към и ducere – придвижвам, насочвам. Има се предвид, движение към централната линия на тялото. Оттам magnus, longus и brevis са съответно латинските думи за голям, дълъг и малък.

Gracilis – грацилис е лат. за “тънък” и описва формата на мускула, който наистина е много тънък, а pectineus идва от лат. pecten – гребен, гребеновиден мускул, значи. От всички аддуктори, пектинеусът е най-отгоре, под него е късият аддуктор. Дългият аддуктор също е отпред като най-отдолу, покрит от дългия, късия и пектинеуса е големият аддуктор.

ЗАЛАВНИ МЕСТА

Всички аддуктори имат много малки залавни места по срамната кост и после се разширяват надолу.

Пектинеусът започва по рамото на пубиса (срамната кост) и се залавя между малкия трохантер на фемура и линеа аспера (грубата линия). Малкият трохантер е малка издатина по задната част на бедрената кост, а лина аспера е грубовата линия също по задната част на фемура.

Късият аддуктор започва по долното рамо на срамната кост и се залавя за грубата линия на фемура.

Дългият аддуктор започва по предната повърхност на срамната кост и се залавя за грубата линия под късия аддуктор.

Аддуктор магнус е най-големият от всички. Той започва по долното рамо на срамната кост до седалищната изпъкналост и се залавя по цялата груба линия и аддукторната издатина на фемура.

Грацилисът започва също по предната повърхност на срамната кост, медиално (по-вътрешно) от дългия аддуктор и се залавя за т.нар. pes anserine (букв. пачи крак – костно образувание по вътрешната страна на тибията, където се залавят три сухожилия, придаващи му вид на пачи крак. Под трите сухожилия има бурса, която често се възпалява). Той е единственият от всички аддуктори, залавящи се за тибията (голямопищялната кост), а другите два, залавящи се там и образуващи пачия крак са сарториусът (шивашкият мускул) и полуципестият (един от шунковите мускули).

ДЕЙСТВИЯ

Очевадно, основното действия на всички аддуктори е привеждането на фемура към средната линия на тялото – т.нар. бедрена аддукция. Допълънително, пектинеусът помага при бедрена флексия, а късият и дългият аддуктори, както и грацилисът помагат и при флексия и при вътрешна (медиална) ротация на фемура. Освен всичко това, заради залавните си места, големият аддуктор помага и при бедрена екстензия. Именно заради залавните си места той е наречен “четвърти шунков мускул”

ПОЗИ, В КОИТО МУСКУЛИТЕ СЕ РАЗТЯГАТ

Всички ПРАСАРИТА асани

БАДДА КОНАСАНА

ПОЗИ, В КОИТО МУСКУЛИТЕ СА АКТИВНИ

ШАЛАБАСАНА

ТОЛАСАНА (повдигане за отскачане назад) #мускули#залавниместа#разтягане#асана#садхана

No comments yet! You be the first to comment.

Вашият коментар